Loading...

Cách tính tiền lương làm thêm giờ của Thuế thu nhập cá nhân

Để đảm bảo hoàn thành tốt khối lượng công việc của mình, mỗi kế toán không chỉ cần nắm rõ cách đăng ký mã số thuế tncn cho người lao động, cách tính tiền lương từ tiền công mà còn cần nắm rõ quy định cụ thể về cách tính tiền lương làm thêm giờ để đảm bảo thực hiện trả lương cho người lao động đúng theo quy định của thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật lao động thì tiền lương được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định. Việc trả lương khi người lao động làm thêm giờ được quy định cụ thể tại khoản 1 ĐIều 25 Nghị định 05/2015 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 Thông tư 23/2015, cụ thể như sau:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Khi người lao động hưởng lương theo thời gian thì sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường. Công thức tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ làm thêm

Trong đó, pháp luật đã quy định rõ ràng về việc:

-Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường thì sẽ được xác định trên cơ sở tiền lương thực tra theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng.

-Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

– Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.

– Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có lương theo quy định của Bộ Luật lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Bên cạnh đó, càn phải lưu ý, người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm thì sẽ được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận về việc làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, số lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng. Công thức để tính lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số sản phẩm làm thêm

Làm thế nào để xác định được nhà cung cấp hóa đơn điện tử đạt chuẩn? 

Hướng dẫn cài đặt các công cụ khi ký điện tử trên thuế điện tử

Bên cạnh đó, cần phải lưu ý về việc chuẩn bị các chứng từ làm thêm giờ như sau:

-Mẫu số 01b-LĐTL – Bảng chấm công làm thêm giờ

– Mẫu số 06-LĐTL – Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Trên đây là cách tính tiền lương làm thêm giờ vòa ngày nghỉ, lễ tết để các doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai thực hiện, nhất là đối với các kế toán khi việc tính lương làm thêm giờ cho người lao động luôn phải thực hiện vào mỗi tháng. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *